JOKER OFFICIAL เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หน้าหลัก ขอมูลทั่วไป

สิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นหนี้ กยศ.

สิ่งที่ต้องรู้เมื่อเป็นหนี้ กยศ. ต้องทำยังไง

จะเห็นได้ว่าช่วง ที่ผ่านมาเกิด ประเด็นเกี่ยวกับ กองทุนเงิน กยศ. ให้กู้ยืม เพื่อการศึกษามา เป็นระยะ โดย เฉพาะเรื่อง ของ การ ผิด นัดชำระ ลูกหนี้ เก่า ที่ เรียน จบ จน มีงานทำ แต่กลับ ไม่มาชำระหนี้ ตามสัญญา ส่งผลให้ ที่ ผ่าน มี ผู้ ค้ำประกัน

จำนวนหลายรายได้รับความเดือดร้อน จะต้อง รับ ผิด ชอบ แทนจนบางราย ถึงขั้นถูกยึดทรัพย์ อีกทั้งกองทุน ยังขาดสภาพคล่อง จึงต้องมีกา รปรับเปลี่ยน หลักเกณฑ์การชำระหนี้ใหม่

กยศ

มาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้

โดยกลุ่มผู้กู้ยืมปกติที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หรือผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ หากมาชำระหนี้ปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขณะที่มาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระหนี้ปิดบัญชีเพิ่มเติม สำหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ทุกราย โดยจะลดเบี้ยปรับให้ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

กยศ

มาตรการทวงหนี้ขั้นเด็ดขาด

อีกหนึ่งมาตรการใหม่ที่เริ่มใช้ในวันที่ 28 ก.พ.นั่นคือ จะเริ่มหักบัญชีเงินเดือนของลูกหนี้ กยศ. ที่สังกัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 20 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แบบอัตโนมัติเป็นเดือนแรก ซึ่งจะมีหนี้ชำระ เข้ามาได้ถึงเดือนละ 200 ล้านบาท และทำให้ตลอดทั้งปี 2562 มียอดชำระหนี้ได้ทั้งหมดได้เกินกว่า 3 หมื่นล้านบาท สูงกว่าปีก่อนที่ได้ 2.6 หมื่นล้านบาทเกือบถึง 20%

สำหรับวิธีการหักเงินเดือนเพื่อใช้หนี้ จะมีการนำหนี้ที่ต้องชำระต่อปี มาหารเฉลี่ยหักเท่ากันเป็นประจำทุกเดือน

กยศ

วิธีการชำระหนี้

ผู้กู้ยืมต้อง ติดต่อชำระเงินคืน ตามกำหนดภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี หากล่าช้าจะทำให้ ผู้กู้ยืมต้องเสียเบี้ย ปรับกรณี ผิดนัดชำระหนี้ ในอัตราร้อยละ 12-18 ต่อปี และผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน อาจถูกฟ้องร้อง ดำเนินคดีตามกฎหมาย joker gaming ซึ่งปัจจุบันผู้กู้ยืมสามารถ ชำระเงิน คืนกองทุนได้สะดวกมาก ขึ้นผ่านช่องทางที่ให้บริการรับชำระหนี้ทั่วประเทศ ด้วยรหัสการชำระเงิน (Barcode) โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าตรวจสอบยอดหนี้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ณ วันที่ประสงค์ชำระเงิน

2. ดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีผู้กู้

3. ดูยอดหนี้ที่จะต้องชำระรวมในงวด 5 ก.ค. 2560

4. พิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode)

5. นำเงินไปจ่ายชำระที่ไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารที่กองทุนกำหนด ได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ทั้งนี้ ทางกองทุนกำลังทยอยเพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ยืมทั่วประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงกองทุนยังมีบริการแจ้งเตือนทาง SMS และ/หรือ e-Mail สำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนสมัครใช้บริการได้ทางเว็บไซต์ กยศ.

กองทุนเงินกยศ

กยศ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีผู้กู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอาจจะจัดให้มีโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี โดยให้ลูกหนี้เข้าร่วมโครงการตามรายละเอียดดังนี้

คดีส่วนมากจะเป็นคดีมโนสาเร่ คือ มีทุนทรัพย์ jokergaming ยอดหนี้ ณ วันฟ้อง ทั้งต้นเงิน ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ รวมกันไม่เกิน 300,000 บาท เมื่อศาลประทับรับฟ้องแล้ว ศาลจะมีหมายเรียกพร้อมส่งสำเนาคำฟ้องให้จำเลย โดยแจ้งกำหนดวันนัดให้จำเลยไปศาลเพื่อยื่นคำให้การแก้คดี หรือเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ทำสัญญาประนีประนอมยอมความหลังฟ้อง)

ซึ่งท้ายที่สุดแล้วหากลูกหนี้ไม่มาดำเนินการตามสัญญาอีก ก็จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดี คือจะมีกระบวนการสืบทรัพย์ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกันว่ามีทรัพย์สินหรือไม่ จากนั้นจะทำการยึดทรัพย์ทันที

กองทุนเงินกยศ

ผู้ค้ำประกัน โดนทวงหนี้ด้วย

ผู้กู้ทุกคนมีคนค้ำประกันให้ เพราะตอน กู้ ยังเป็นนักเรียน และถ้าผู้กู้คนนั้นเบี้ยวหนี้ใช้วิธีนินจาหายไป คนที่ซวยเสมือนเป็นผู้ กู้ ด้วยก็คือผู้คำประกัน ซึ่งในสัญญาระบุไว้ว่า ผู้ค้ำประกันจะต้องชดใช้ให้กับ กยศ. ประหนึ่งเป็นผู้กู้เงินไปใช้เอง ซึ่ง…ถ้าตามผู้กู้ไม่เจอ คนค้ำก็ซวยสถานเดียวชดใช้ไปเต็มๆ

ยกเว้นคนที่ค้ำประกันตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2558 ขึ้นไป มีกฎหมายฉบับใหม่ที่คุ้มครองผู้ค้ำประกันออกมาคือผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับผิดชอบเสมือนผู้ค้ำ และผู้ให้กู้ต้องไปตามลูกหนี้ให้เจอก่อนอย่างสุดความสามารถ ถึงค่อยมาไล่บี้กับผู้ค้ำประกันอีกที

อย่างไรก็ตามคนที่ค้ำประกันเขาก็อยากจะให้คนกู้เรียนไปจนจบ และมีงานทำ มีชีวิตที่ดี ไม่ได้หวังว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินของท่าน ดังนั้นถ้าไม่อยากให้คนค้ำประกันเดือดร้อนก็ ไปจ่ายเถอะ

สำหรับ คนที่เป็นหนี้ และอยากจะรู้ว่าตอนนี้สถานะเป็นอย่างไร มียอดเงินคงเหลือเท่าไหร่ โดนค่าปรับไปเท่าไหร่ และจ่ายเงินยังไงบ้าง สามารถทำได้สองวิธีคือ

ติดต่อไปที่ธนาคารที่เรา กู้ ซึ่งก็ คือ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย แล้วแจ้งว่าจะ ชำระ เงินกู้ ถ้า ไม่มีใบแจ้งหนี้ก็ยื่นบัตรประชาชนไปเท่านั้น จบเลย

เข้าไปที่เว็บ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แล้ว สมัครสมาชิก ตามขั้นตอนของผู้กู้แล้วสามารถเช็คยอดเงินคงค้างได้ว่าเหลือเท่าไหร่ งวดต่อไปจ่ายอีกเท่าไหร่ และสามารถสแกน QR Code เพื่อจ่ายผ่านโมบายแบงก์กิ้งได้เลยอย่างง่าย

เกมสล็อต slot joker

เกมส์ สล็อตออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ มีเกมหลากหลายเกม Joker ให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นกันอย่างหลากหลาย มีเกมใหม่ๆ มาอัพเดตเรื่อยๆ พร้อมทั้งภาพประกอบและเสียงเพลง ที่มาพร้อมกับความสนุก เอฟเฟ็กส์เสียง สีสันต่างๆ ภายใน เกม ก็แสนจะสบายตา ชวนให้หลงไหล ไม่เพียงแค่ได้รับความสนุกเพลิดเพลินไปกับเกมเท่านั้น jokergame

ผู้ที่สมัครเข้ามาเล่น ทุกคนยังมีสิทธิได้ลุ้นรับรางวัลมากมายอีกด้วย ไม่ว่าจะจากเกม หรือ บาคาร่า จากเว็บไซต์ของเรา เช่นโบนัสแรกเข้า จากการเปิดยูสเซอร์ รางวัลแจ็คพอตจากเกม และ รางวัลเล็กๆ น้อยๆ อีกมากมายอ่านรีวิวเกม แล้วเข้าไปเล่นเกม กับ เราได้ที่ สมัครjoker

เป็นไงกันบ้างคะนักเดิมพัน ทุกท่าน ทางค่ายของเราหวังว่าบทความที่เขียนไว้ข้างต้นน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า JOKER ได้เป็นอย่างดี jokergaming

แนะนำ อ่านบทความเพิ่มเติม >>>> Slot Mobile

Last Update : 20 มกราคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2020)